Tingbjerg Lille Torv

Freelance for BayArch. Under opførelse

STED                   Tingbjerg Lille Torv
TYPE                   Bolig- og erhvervsbyggeri
AREAL              6800 m2 
ANTAL              27 boliger, 4 erhvervslejemål, dagligvarebutik, fælleshus, værested    BYGGEÅR       2018/19

Københavns Kommune har lavet en ny lokalplan for selve området ved Tingbjerg Lille Torv. Med et ønske om mere åbenhed i området har man planlagt en nedrivning af de eksisterende bygninger og disponeret de nye bygningskroppene, så der opstår et gadeforløb med de overforliggende boliger. Ligeledes opstår en plads mellem nybygningerne, som både et nyt fælleshus, værested og boliger får glæde af. 

Byggeriet består af flere enheder. Der er tre bygningsmasser bestående af: En enhed med 16 lejligheder og 4 erhvervslejemål til bl.a. slagter og grønthandler. En enhed med et stort lejemål til dagligvarebutik. Herover ligger 19 rækkehuse med taghave ovenpå dagligvarebutikken. I samme enhed ligger desuden et værested, som drives af Københavns Kommune. Derudover disponeres et fælleshus til fælles brug. 

Jeg blev tilknyttet opgaven i projektforslagsfasen, hvor projektet blev tilrettet ift. ønsker fra bygherre, og har sidenhen været med til udarbejdelse af myndighedsprojekt samt hovedprojekt. I projektet har jeg arbejdet i AutoCad 2D og SketchUp.  

 

Gadeviews

Taghave og rækkehuse

Fælleshus

Fotos fra byggefasen. Lejlighed med åben til kip og erhverv.