Slotsgade i Hillerød

 

 

STED                     Slotsgade, Hillerød
TYPE                     Bolig- og erhvervsbyggeri
AREAL                 3000 m2
BYGGEÅR          Projektstadie, forventet start 2019

 

Nybyggeri og renovering

Projektet består af flere dele. En infill mod gågaden, hvor der opføres en tårnbygning, som trækker referencer til de eksisterende nabobygninger mod Hillerød Torv. I baggården ligger gamle værkstedsbygninger og kornlager, som renoveres og omdannes til boliger. Mod Slotssøen opføres en fritliggende bolig i et plan. Alt sammen danner et anlæg med forbindelse fra gågaden til søen og den offentlige sti.